میزبان

رامین ابراهیمی

اقامتگاه های میزبان

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره یک

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۶۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره دو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره سه

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره چهار

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره پنج

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره شش

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره هفت

بوم گردی بادگیران سهیلی اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.