میزبان

محمد محمدی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق یک
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق دو

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق دو
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق سه
قیمت از شبی ۴۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق چهار

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی اتاق چهار
قیمت از شبی ۵۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.