میزبان

علیرضا طبیب شوشتری

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی طبیب اتاق دوررومی

هتل سنتی طبیب اتاق دوررومی
قیمت از شبی ۱۹۳,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق باباحاجی

هتل سنتی طبیب اتاق باباحاجی
قیمت از شبی ۳۳۲,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق تَنبی

هتل سنتی طبیب اتاق تَنبی
قیمت از شبی ۳۳۲,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق بیرونی

هتل سنتی طبیب اتاق بیرونی
قیمت از شبی ۳۷۵,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق تالار

هتل سنتی طبیب اتاق تالار
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق شاه‌ نشین

هتل سنتی طبیب اتاق شاه‌ نشین
قیمت از شبی ۶۰۹,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق ویژه دوخونچه پوش

هتل سنتی طبیب اتاق ویژه دوخونچه پوش
قیمت از شبی ۷۴۷,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق غلفه‌ نو

هتل سنتی طبیب اتاق غلفه‌ نو
قیمت از شبی ۸۸۶,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

هتل سنتی طبیب اتاق ویژه پنج باریکه

هتل سنتی طبیب اتاق ویژه پنج باریکه
قیمت از شبی ۸۸۶,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت افضل اتاق خوون چینی

عمارت افضل اتاق خوون چینی
قیمت از شبی ۴۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت افضل اتاق تیشتر

عمارت افضل اتاق تیشتر
قیمت از شبی ۳۹۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت افضل اتاق جاجیم

عمارت افضل اتاق جاجیم
قیمت از شبی ۶۰۸,۸۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت افضل اتاق سلاسل

عمارت افضل اتاق سلاسل
قیمت از شبی ۵۰۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت افضل اتاق ششدر

عمارت افضل اتاق ششدر
قیمت از شبی ۷۴۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

عمارت افضل اتاق آدینه

عمارت افضل اتاق آدینه
قیمت از شبی ۷۲۷,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.