میزبان

قاسمی زاده

اقامتگاه های میزبان

اتاق سدر اقامتگاه نبکا

اتاق سدر اقامتگاه نبکا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق حنا اقامتگاه نبکا

اتاق حنا اقامتگاه نبکا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق خرما اقامتگاه نبکا

اتاق خرما اقامتگاه نبکا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق پرتقال اقامتگاه نبکا

اتاق پرتقال اقامتگاه نبکا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق نارنج اقامتگاه نبکا

اتاق نارنج اقامتگاه نبکا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق نارنگی اقامتگاه نبکا

اتاق نارنگی اقامتگاه نبکا
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.