میزبان

مهدی سواد کوهی

اقامتگاه های میزبان

کلبه جنگلی هومن لفور

کلبه جنگلی هومن لفور
قیمت از شبی ۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی حامد لفور

کلبه جنگلی حامد لفور
قیمت از شبی ۹۹۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی بلوط شیرگاه

کلبه جنگلی بلوط شیرگاه
قیمت از شبی ۴۹۵,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی کاظم لفور

کلبه جنگلی کاظم لفور
قیمت از شبی ۵۵۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی هفت آبشار تیرکن

کلبه جنگلی هفت آبشار تیرکن
قیمت از شبی ۷۷۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

کلبه چوبی سنگ سی در سوادکوه

کلبه چوبی سنگ سی در سوادکوه
قیمت از شبی ۶۶۵,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.