میزبان

روحی فر

اقامتگاه های میزبان

اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره یک

اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره یک
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره دو

اتاق 4 نفره اقامتگاه قندچین شماره دو
قیمت از شبی ۴۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 5 نفره اقامتگاه قندچین

اتاق 5 نفره اقامتگاه قندچین
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره اقامتگاه قندچین

اتاق 6 نفره اقامتگاه قندچین
قیمت از شبی ۷۲۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 8 نفره اقامتگاه قندچین

اتاق 8 نفره اقامتگاه قندچین
قیمت از شبی ۹۶۰,۰۰۰تومان
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 10 نفره اقامتگاه قندچین

اتاق 10 نفره اقامتگاه قندچین
قیمت از شبی ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 12 نفره اقامتگاه قندچین

اتاق 12 نفره اقامتگاه قندچین
قیمت از شبی ۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
۱۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 15 نفره اقامتگاه قندچین

اتاق 15 نفره اقامتگاه قندچین
قیمت از شبی ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
۱۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.