میزبان

شیرمحمدی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق دلگشا

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق دلگشا
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق زعفران

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق زعفران
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق قالی

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق قالی
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق ابریشم

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق ابریشم
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق مادربزرگ

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق مادربزرگ
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق ایوان

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر اتاق ایوان
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.