میزبان

عطایی

اقامتگاه های میزبان

اتاق 4 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 1

اتاق 4 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 1
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 4 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 2

اتاق 4 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 2
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 1

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 1
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 2

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 2
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 3

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 3
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 4

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 4
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 5

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 5
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 6

اتاق 6 نفره بوم‎گردی هزاردره شماره 6
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.