میزبان

عادل عابدی

اقامتگاه های میزبان

کلبه جنگلی 18 نفره عادل

کلبه جنگلی 18 نفره عادل
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۸ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره یک

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره یک
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره دو

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره دو
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره سه

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره سه
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره چهار

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره چهار
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کلبه جنگلی ویژه عادل

کلبه جنگلی ویژه عادل
قیمت از شبی ۲۹۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت جنگلی عادل شماره یک

سوئیت جنگلی عادل شماره یک
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره هفت

سوئیت جنگلی 4 نفره عادل شماره هفت
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.