میزبان

آژ

اقامتگاه های میزبان

اتاق شماره یک بوم گردی آژ

اتاق شماره یک بوم گردی آژ
قیمت از شبی ۱۸۶,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق شماره دو بوم گردی آژ

اتاق شماره دو بوم گردی آژ
قیمت از شبی ۱۸۶,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق شماره سه بوم گردی آژ

اتاق شماره سه بوم گردی آژ
قیمت از شبی ۱۸۶,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق شماره چهار بوم گردی آژ

اتاق شماره چهار بوم گردی آژ
قیمت از شبی ۱۸۶,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اتاق شماره پنج بوم گردی آژ

اتاق شماره پنج بوم گردی آژ
قیمت از شبی ۱۸۶,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.