میزبان

محمد حسین اسلامی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره یک
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره یک

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره یک
قیمت از شبی ۸۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره دو
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره دو

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره دو
قیمت از شبی ۸۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره سه
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره سه

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره سه
قیمت از شبی ۸۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره چهار
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره چهار

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره چهار
قیمت از شبی ۸۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه کوبه اتاق چهار تخته
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق چهار تخته

اقامتگاه کوبه اتاق چهار تخته
قیمت از شبی ۸۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.