میزبان

اکبر نادری هروی

اقامتگاه های میزبان

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره یک

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره دو

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره سه

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره چهار

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی فانوس کویر اتاق شماره پنج

بوم گردی فانوس کویر اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره شش

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره هفت

بوم‌گردی فانوس کویر اتاق شماره هفت
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.