میزبان

نادری

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‎‌گردی ایل عشایر اتاق یک

اقامتگاه بوم‎‌گردی ایل عشایر اتاق یک
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‎‌گردی ایل عشایر اتاق دو

اقامتگاه بوم‎‌گردی ایل عشایر اتاق دو
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‎‌گردی ایل عشایر اتاق سه

اقامتگاه بوم‎‌گردی ایل عشایر اتاق سه
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق چهار

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق چهار
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق پنج
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق شش

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق شش
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق هفت

اقامتگاه بوم‌گردی ایل عشایر اتاق هفت
قیمت از شبی ۶۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.