میزبان

امیر هروی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق یک

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق یک
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق دو

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق دو
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی باباتراب اتاق سه

اقامتگاه بوم‌گردی باباتراب اتاق سه
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق چهار

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق چهار
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‌گردی باباتراب اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی باباتراب اتاق پنج
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق شش

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق شش
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق هفت

اقامتگاه بوم‎‌گردی باباتراب اتاق هفت
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.