میزبان

جهانگیرزاده

اقامتگاه های میزبان

جهان ستود خیاو سوئیت شماره یک

جهان ستود خیاو سوئیت شماره یک
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگامکان سرو غذاسرویس بهداشتی ایرانی در اتاقسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

جهان ستود خیاو سوئیت شماره دو

جهان ستود خیاو سوئیت شماره دو
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگامکان سرو غذاسرویس بهداشتی ایرانی در اتاقسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

جهان ستود خیاو سوئیت شماره سه

جهان ستود خیاو سوئیت شماره سه
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگامکان سرو غذاسرویس بهداشتی ایرانی در اتاقسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

جهان ستود خیاو سوئیت شماره چهار

جهان ستود خیاو سوئیت شماره چهار
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگامکان سرو غذاسرویس بهداشتی ایرانی در اتاقسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

جهان ستود خیاو سوئیت شماره پنج

جهان ستود خیاو سوئیت شماره پنج
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگامکان سرو غذاسرویس بهداشتی ایرانی در اتاقسرویس بهداشتی فرنگی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.