میزبان

رضا ملانوروزی

اقامتگاه های میزبان

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی طبقه اول

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی طبقه اول
قیمت از شبی ۲۵۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

ارگ سنگی سنگان کلبه سنگی

ارگ سنگی سنگان کلبه سنگی
قیمت از شبی ۶۰۰,۰۰۰تومان
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی طبقه دوم

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی طبقه دوم
قیمت از شبی ۳۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

سیاه چادر اقامتی ارگ سنگی سنگان

سیاه چادر اقامتی ارگ سنگی سنگان
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.