میزبان

رضا ملانوروزی

اقامتگاه های میزبان

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی کوچک طبقه اول

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی کوچک طبقه اول
قیمت از شبی ۴۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت امکان ورود حیوان خانگی امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

ارگ سنگی سنگان کلبه سنگی بزرگ

ارگ سنگی سنگان کلبه سنگی بزرگ
قیمت از شبی ۸۰۰,۰۰۰تومان
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت امکان ورود حیوان خانگی امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی بزرگ طبقه دوم

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی بزرگ طبقه دوم
قیمت از شبی ۵۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت امکان ورود حیوان خانگی امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سیاه چادر اقامتی ارگ سنگی سنگان

سیاه چادر اقامتی ارگ سنگی سنگان
قیمت از شبی ۵۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت
جزئیات و رزرو

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی بزرگ طبقه اول

ارگ سنگی سنگان کلبه چوبی بزرگ طبقه اول
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت امکان ورود حیوان خانگی امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.