میزبان

مددی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه مددی سوئیت شماره 1

اقامتگاه مددی سوئیت شماره 1
قیمت از شبی ۳۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه مددی سوئیت شماره 2

اقامتگاه مددی سوئیت شماره 2
قیمت از شبی ۳۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 1

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 1
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 2

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 2
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 3

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 3
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 4

مهمانسرای مددی اتاق 2 تخته شماره 4
قیمت از شبی ۱۳۲,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 1

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 1
قیمت از شبی ۱۷۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 2

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 2
قیمت از شبی ۱۷۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 3

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 3
قیمت از شبی ۱۷۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 4

مهمانسرای مددی اتاق 3 تخته شماره 4
قیمت از شبی ۱۷۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 1

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 1
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 2

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 2
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 3

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 3
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 4

مهمانسرای مددی اتاق 4 تخته شماره 4
قیمت از شبی ۱۹۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 5 تخته شماره 1

مهمانسرای مددی اتاق 5 تخته شماره 1
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی اتاق 5 تخته شماره 2

مهمانسرای مددی اتاق 5 تخته شماره 2
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونسرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی سوئیت سه تخته

مهمانسرای مددی سوئیت سه تخته
قیمت از شبی ۲۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

مهمانسرای مددی سوئیت چهار تخته

مهمانسرای مددی سوئیت چهار تخته
قیمت از شبی ۲۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.