میزبان

خسرویانی

اقامتگاه های میزبان

خانه سه نیک یزد اتاق گرد‎آفرید
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق گرد‎آفرید

خانه سه نیک یزد اتاق گرد‎آفرید
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق گیو
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق گیو

خانه سه نیک یزد اتاق گیو
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق کوروش
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق کوروش

خانه سه نیک یزد اتاق کوروش
قیمت از شبی ۴۶۸,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق کاوه
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق کاوه

خانه سه نیک یزد اتاق کاوه
قیمت از شبی ۵۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق گشتاسب
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق گشتاسب

خانه سه نیک یزد اتاق گشتاسب
قیمت از شبی ۳۹۶,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق اسفندیار
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق اسفندیار

خانه سه نیک یزد اتاق اسفندیار
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق رودابه
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق رودابه

خانه سه نیک یزد اتاق رودابه
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق آذرمیدخت
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق آذرمیدخت

خانه سه نیک یزد اتاق آذرمیدخت
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق آریوبرزن
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق آریوبرزن

خانه سه نیک یزد اتاق آریوبرزن
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق آناهیتا
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق آناهیتا

خانه سه نیک یزد اتاق آناهیتا
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
 خانه سه نیک یزد اتاق پوروچیستا
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق پوروچیستا

خانه سه نیک یزد اتاق پوروچیستا
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق داریوش
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق داریوش

خانه سه نیک یزد اتاق داریوش
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
خانه سه نیک یزد اتاق میترا
یزد - یزد
۳/۵

خانه سه نیک یزد اتاق میترا

خانه سه نیک یزد اتاق میترا
قیمت از شبی ۳۲۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.