میزبان

پوزیده

اقامتگاه های میزبان

بوم گردی نچیدار اتاق شماره یک

بوم گردی نچیدار اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی نچیدار اتاق شماره دو

بوم گردی نچیدار اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۲۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی نچیدار اتاق شماره سه

بوم گردی نچیدار اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۲۸۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی نچیدار اتاق شماره چهار

بوم گردی نچیدار اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۲۱۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی نچیدار اتاق شماره پنج

بوم گردی نچیدار اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۲۱۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی نچیدار اتاق شماره شش

بوم گردی نچیدار اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

بوم گردی نچیدار سالن 25 نفره

بوم گردی نچیدار سالن 25 نفره
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگاینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.