میزبان

غلامی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق چهار

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق چهار
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق یک
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق دو

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق دو
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی قلعه نو زهک اتاق سه
قیمت از شبی ۷۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.