میزبان

شاکر

اقامتگاه های میزبان

خانه باغ شاکر اتاق شماره یک

خانه باغ شاکر اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ شاکر اتاق شماره دو

خانه باغ شاکر اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ شاکر اتاق شماره سه

خانه باغ شاکر اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ شاکر اتاق شماره چهار

خانه باغ شاکر اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ شاکر اتاق شماره پنج

خانه باغ شاکر اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ شاکر اتاق شماره شش

خانه باغ شاکر اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۷۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.