میزبان

فاطمه جعفری

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 104

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 104
قیمت از شبی ۴۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 102

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 102
قیمت از شبی ۴۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 201

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 201
قیمت از شبی ۵۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 204

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 204
قیمت از شبی ۷۱۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 101

اقامتگاه سنتی پنج دری اتاق 101
قیمت از شبی ۶۱۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.