میزبان

براتی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۵۹۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره چهار
قیمت از شبی ۵۹۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره پنج
قیمت از شبی ۶۹۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان اتاق شماره شش
قیمت از شبی ۶۹۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.