میزبان

ابراهیمی پور

اقامتگاه های میزبان

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره یک
قم - قم
۳/۵

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره یک

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره دو
قم - قم
۳/۵

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره دو

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره سه
قم - قم
۳/۵

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره سه

کاروانسرای پاسنگان اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۱۰۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.