میزبان

مسعود علی نقی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی خان بقایی نائینی اتاق یک

اقامتگاه بوم گردی خان بقایی نائینی اتاق یک
قیمت از شبی ۶۶۰,۰۰۰تومان
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی خان بقایی نائینی اتاق سه

اقامتگاه بوم گردی خان بقایی نائینی اتاق سه
قیمت از شبی ۲۴۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی خان بقایی نائینی اتاق چهار

اقامتگاه بوم گردی خان بقایی نائینی اتاق چهار
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.