میزبان

هادی خسروی

اقامتگاه های میزبان

خانه باغ ایرانی اتاق شهریار

خانه باغ ایرانی اتاق شهریار
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق احمد شاملو

خانه باغ ایرانی اتاق احمد شاملو
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق سهراب سپهری

خانه باغ ایرانی اتاق سهراب سپهری
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق فروغ فرخزاد

خانه باغ ایرانی اتاق فروغ فرخزاد
قیمت از شبی ۱۵۴,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق مهدی اخوان ثالث

خانه باغ ایرانی اتاق مهدی اخوان ثالث
قیمت از شبی ۲۶۴,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق فریدون مشیری

خانه باغ ایرانی اتاق فریدون مشیری
قیمت از شبی ۳۸۵,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق بیژن سمندر

خانه باغ ایرانی اتاق بیژن سمندر
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق پروین اعتصامی

خانه باغ ایرانی اتاق پروین اعتصامی
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق صدر‎الدین محلاتی

خانه باغ ایرانی اتاق صدر‎الدین محلاتی
قیمت از شبی ۴۴۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق حافظ

خانه باغ ایرانی اتاق حافظ
قیمت از شبی ۲۶۴,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق سعدی

خانه باغ ایرانی اتاق سعدی
قیمت از شبی ۲۶۴,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق حسین پناهی

خانه باغ ایرانی اتاق حسین پناهی
قیمت از شبی ۲۶۴,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

خانه باغ ایرانی اتاق نیما یوشیج

خانه باغ ایرانی اتاق نیما یوشیج
قیمت از شبی ۲۶۴,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیوناینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.