میزبان

موذنی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق دو تخته یک
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق دو تخته یک

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق دو تخته یک
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی یزد اتاق دو تخته دو
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی یزد اتاق دو تخته دو

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی یزد اتاق دو تخته دو
قیمت از شبی ۲۰۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق سه تخته
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق سه تخته

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق سه تخته
قیمت از شبی ۳۰۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق چهار تخته
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق چهار تخته

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق چهار تخته
قیمت از شبی ۴۰۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق پنج تخته
یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق پنج تخته

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی اتاق پنج تخته
قیمت از شبی ۵۰۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.