میزبان

اسکندر ابدالی

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی گلفرج اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی گلفرج اتاق شماره یک
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گلفرج اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی گلفرج اتاق شماره دو
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی گلفرج اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی گلفرج اتاق شماره سه
قیمت از شبی ۵۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت تلویزیونپارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.