میزبان

طاهریان

اقامتگاه های میزبان

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق سردار

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق سردار
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق عشایر

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق عشایر
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر دخمه فرهاد و شیرین

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر دخمه فرهاد و شیرین
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق کلیسا زور زور

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق کلیسا زور زور
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق آرارات

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق آرارات
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق چشمه ثریا

اقامتگاه بوم گردی باباطاهر اتاق چشمه ثریا
قیمت از شبی ۸۵,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت پارکینگصبحانه رایگانکافه تریا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.