میزبان

افتخار

اقامتگاه های میزبان

سرای آقا محمد اتاق بابونه

سرای آقا محمد اتاق بابونه
قیمت از شبی ۱۸۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کوشک آقا محمد اتاق بهار نارنج

کوشک آقا محمد اتاق بهار نارنج
قیمت از شبی ۱۵۵,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سرای آقا محمد اتاق رازیانه

سرای آقا محمد اتاق رازیانه
قیمت از شبی ۲۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سرای آقا محمد اتاق پونه

سرای آقا محمد اتاق پونه
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سرای آقا محمد اتاق نسترن

سرای آقا محمد اتاق نسترن
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگانامکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

سرای آقا محمد اتاق بهار نارنج

سرای آقا محمد اتاق بهار نارنج
قیمت از شبی ۳۳۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کوشک آقا محمد اتاق نسترن

کوشک آقا محمد اتاق نسترن
قیمت از شبی ۱۸۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کوشک آقا محمد اتاق پونه

کوشک آقا محمد اتاق پونه
قیمت از شبی ۱۹۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کوشک آقا محمد اتاق رازیانه

کوشک آقا محمد اتاق رازیانه
قیمت از شبی ۲۹۰,۰۰۰تومان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

کوشک آقا محمد اتاق بابونه

کوشک آقا محمد اتاق بابونه
قیمت از شبی ۳۴۰,۰۰۰تومان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۹ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.