میزبان

علی اکبر عباسی

اقامتگاه های میزبان

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (1)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (1)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (1)
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (2)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (2)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (2)
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (1)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (1)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (1)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (3)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (3)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (3)
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (2)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (2)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (2)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (3)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (3)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (3)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (4)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (4)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (4)
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته زیرزمین
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته زیرزمین

هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته زیرزمین
قیمت از شبی ۸۰,۰۰۰تومان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (4)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (4)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق چهار تخته (4)
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (5)
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (5)

هتل سنتی دالان بهشت اتاق سه تخته (5)
قیمت از شبی ۱۴۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته توئین
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته توئین

هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته توئین
قیمت از شبی ۹۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق ماه عسل
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق ماه عسل

هتل سنتی دالان بهشت اتاق ماه عسل
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو
هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته دبل همکف
یزد - یزد
۳/۵

هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته دبل همکف

هتل سنتی دالان بهشت اتاق دو تخته دبل همکف
قیمت از شبی ۱۲۰,۰۰۰تومان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اینترنت رایگانصبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزئیات و رزرو

نظرات کاربران

برای افزودن نظر ابتدا لاگین کنید.

    نظری ثبت نشده است.