برچسب‌ها :

یوگا
فیلتر نتایج
بوم گردی متا سوئیت حور تهران - فیروزکوه
۳/۵

بوم گردی متا سوئیت حور

نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام است. این اتاق دارای تراس ...
یوگا بوم گردی فیروزکوه متا
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی متا اتاق شماره چهار تهران - فیروزکوه
۳/۵

بوم گردی متا اتاق شماره چهار

اتاق دارای 4 تخت یک نفره است. امکان اقامت 2 نفر اضافه به صورت کف خواب وجود دارد. سرویس بهداشتی و ...
یوگا بوم گردی فیروزکوه متا
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی متا اتاق شماره سه تهران - فیروزکوه
۳/۵

بوم گردی متا اتاق شماره سه

اتاق دارای 4 تخت یک نفره است. امکان اقامت 2 نفر اضافه به صورت کف خواب وجود دارد. سرویس بهداشتی و ...
یوگا بوم گردی فیروزکوه متا
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی متا اتاق شماره دو تهران - فیروزکوه
۳/۵

بوم گردی متا اتاق شماره دو

اتاق دارای 4 تخت یک نفره است. امکان اقامت 2 نفر اضافه به صورت کف خواب وجود دارد. سرویس بهداشتی و ...
یوگا بوم گردی فیروزکوه متا
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی متا اتاق شماره یک تهران - فیروزکوه
۵/۵

بوم گردی متا اتاق شماره یک

اتاق دارای 4 تخت یک نفره است. امکان اقامت 2 نفر اضافه به صورت کف خواب وجود دارد. سرویس بهداشتی و ...
یوگا بوم گردی فیروزکوه متا
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان