برچسب‌ها :

روستایی
فیلتر نتایج
بوم‎گردی چوداری‎ها اتاق شماره 3 سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‎گردی چوداری‎ها اتاق شماره 3

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است.  در این اقامتگاه ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۱,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی چوداری‎ها اتاق شماره 2 سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‎گردی چوداری‎ها اتاق شماره 2

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۱,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی چوداری‎ها اتاق شماره 1 سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‎گردی چوداری‎ها اتاق شماره 1

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۱,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 1 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 1

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
روستایی خنک بوم گردی گلستان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 9 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 9 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 8 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 8 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 6 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 6 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی سمنان محلی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 5 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 5 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی سمنان محلی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 4 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 4 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی سمنان بومی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 3 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 3 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی سمنان بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 2 سپیدار سمنان - شاهرود
۳/۵

اتاق شماره 2 سپیدار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه‌ی اقامت یه ...
روستایی سمنان بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ناردون اتاق شماره چهار خراسان جنوبی - طبس
۳/۵

اقامتگاه ناردون اتاق شماره چهار

هزینه‌ی اقامت از 1 تا 5 نفر ثابت است و هزینه‌ی صبحانه برای هر نفر 15 هزار تومان ...
روستایی کویری قیمت متوسط طبس
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بام کندوان آذربایجان شرقی - اسکو
۳/۵

اتاق 5 نفره بام کندوان

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. امکان طبخ کباب در حیاط وجود دارد. هزینه اقامت برای هر شب با ...
روستایی قیمت مناسب کندوان بام کندوان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا وسایل خواب سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاقهای 8 نفره بام کندوان آذربایجان شرقی - اسکو
۳/۵

اتاقهای 8 نفره بام کندوان

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. امکان طبخ کباب در حیاط وجود دارد. هزینه اقامت برای هر شب با ...
روستایی قیمت مناسب کندوان بام کندوان
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا وسایل خواب سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت صخره‎ای 10 نفره داریوش آذربایجان شرقی - اسکو
۳/۵

سوئیت صخره‎ای 10 نفره داریوش

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت 5 نفر است. حداکثر ظرفیت سوئیت 10 نفر است. ...
روستایی خنک خانوادگی کندوان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر