برچسب‌ها :

جنگلی
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی بلوط اتاق غربی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بلوط اتاق غربی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
جنگلی مازندران بلوط دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق جنوبی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق جنوبی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
جنگلی دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق شرقی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق شرقی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
جنگلی دوستانه تنکابن بلوط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
سوئیت اسدی جنگل قرق گلستان - فاضل آباد
۳/۵

سوئیت اسدی جنگل قرق

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت 4 نفر است. حداکثر ظرفیت سوئیت 12 نفر است. ...
جنگلی دوستانه ارزان سوئیت
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
کلبه بلوط کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه بلوط کومه

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود.   ...
جنگلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
کلبه کاج کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کاج کومه

کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود. کلبه دارای دو تخت دو نفره کرسی‌دار می‌باشد. ...
جنگلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
کلبه صنوبر کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه صنوبر کومه

کلبه دارای یک تخت دو نفره می‌باشد. کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود. کلبه دارای ...
جنگلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کلبه درختی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه درختی کومه

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب می‌باشد. کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود.  ...
جنگلی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۱,۰۰۰ تومان
کلبه سنگی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه سنگی کومه

کلبه دارای دو تخت دو طبقه می‌باشد. کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود. کلبه دارای ...
جنگلی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۱,۰۰۰ تومان
کلبه کنفرانس کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کنفرانس کومه

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود. کلبه سرویس ایرانی ...
جنگلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۴,۰۰۰ تومان
کلبه انجیلی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه انجیلی کومه

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. کلبه به صورت دربست اجاره داده می‌شود.  کلبه حمام و ...
جنگلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کلبه کافه کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کافه کومه

نحوه اقامت به صورت کف خواب است. کلبه به صورت دربست اجاره داده می شود. هزینه اقامت در روزهای آخر ...
جنگلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۳۲,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی تکرم اتاق شماره پنج گیلان - شفت
۳/۵

بوم‎گردی تکرم اتاق شماره پنج

در بوم‌گردی تکرم سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...
جنگلی سنتی قیمت مناسب دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی تکرم اتاق شماره چهار گیلان - شفت
۳/۵

بوم‎گردی تکرم اتاق شماره چهار

در بوم‌گردی تکرم سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...
جنگلی سنتی قیمت مناسب دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی تکرم اتاق شماره سه گیلان - شفت
۳/۵

بوم‎گردی تکرم اتاق شماره سه

در بوم‌گردی تکرم سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...
جنگلی دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر