برچسب‌ها :

جنگلی
فیلتر نتایج
ویلای لوکس با استخر روباز در نوشهر مازندران - نوشهر
۳/۵

ویلای لوکس با استخر روباز در نوشهر

این ویلای لوکس با زیربنای 200 مترمربع در زمینی به مساحت 350 مترمربع در نوشهر واقع شده است. ویلا در ...
جنگلی لوکس مدرن ویلا
۳ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۷۰,۰۰۰ تومان
ویلای لوکس استخردار در نوشهر مازندران - نوشهر
۳/۵

ویلای لوکس استخردار در نوشهر

این ویلای لوکس با زیربنای 400 مترمربع در زمینی به مساحت 380 مترمربع در نوشهر واقع شده است. ویلا در ...
جنگلی دوستانه ویلا مازندران
۴ اتاق تعداد اتاق ۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۹۰,۰۰۰ تومان
ویلای یک خوابه در اسالم گیلان - هشتپر (تالش)
۳/۵

ویلای یک خوابه در اسالم

این ویلای یک خوابه با زیربنای 60 مترمربع در زمینی به مساحت 500 مترمربع قرار گرفته است. ویلا دسترسی ...
جنگلی ارزان خانوادگی ساحلی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی بلوط اتاق غربی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بلوط اتاق غربی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
جنگلی مازندران بلوط دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق جنوبی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق جنوبی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
جنگلی دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق شرقی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق شرقی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
جنگلی دوستانه تنکابن بلوط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
سوئیت اسدی جنگل قرق گلستان - فاضل آباد
۳/۵

سوئیت اسدی جنگل قرق

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت 4 نفر است. حداکثر ظرفیت سوئیت 12 نفر است. ...
جنگلی دوستانه ارزان سوئیت
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
کلبه بلوط کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه بلوط کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه اقامت در کلبه ...
جنگلی دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه کاج کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کاج کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. کلبه کاج کومه به ...
جنگلی دوستانه مازندران کومه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه صنوبر کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه صنوبر کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. کلبه‌ی صنوبر ...
جنگلی دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کومه کلبه درختی مازندران - خلیل شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کومه کلبه درختی

کلبه‌های اقامتگاه بوم گردی کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. ...
جنگلی دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
کلبه سنگی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه سنگی کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. کلبه‌ی سنگی ...
جنگلی دوستانه شمال کومه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه کنفرانس کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کنفرانس کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه‌ی اقامت در ...
جنگلی دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه انجیلی کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه انجیلی کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه اقامت در کلبه ...
جنگلی دوستانه شمال مازندران
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
کلبه کافه کومه مازندران - خلیل شهر
۳/۵

کلبه کافه کومه

کلبه‌های کومه در استان مازندران و در شهرستان خلیل شهر واقع شده‌اند. نحوه اقامت در کلبه ...
جنگلی دوستانه شمال مازندران
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر