برچسب‌ها :

خانه ایرانی
فیلتر نتایج
خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره پنج یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره پنج

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتاقها دارای ...
خانه ایرانی تاریخی
۲ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره چهار یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره چهار

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتاقها دارای ...
خانه ایرانی تاریخی
۲ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره سه یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره سه

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتاقها دارای ...
خانه ایرانی تاریخی
۲ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره دو یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره دو

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتاقها دارای ...
خانه ایرانی تاریخی
۲ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره نه (بدون سرویس) یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره نه (بدون سرویس)

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. اقامت به صورت کف خواب است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۸ نفر ۸ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۶۴۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره هشت (بدون سرویس) یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره هشت (بدون سرویس)

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. اقامت به صورت کف خواب است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۵ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره هفت (بدون سرویس) یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره هفت (بدون سرویس)

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. اقامت به صورت کف خواب است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۵ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره شش (بدون سرویس) یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره شش (بدون سرویس)

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. اقامت به صورت کف خواب است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۴ نفر ۴ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره پنج (بدون سرویس) یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره پنج (بدون سرویس)

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. اقامت به صورت کف خواب است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۴ نفر ۴ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره چهار (بدون سرویس) یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره چهار (بدون سرویس)

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام مشترک است. اتاق دارای تخت است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۳ نفر ۳ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره سه یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره سه

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است. اتاق دارای تخت است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۳ نفر ۳ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره دو یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره دو

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است. اتاق دارای تخت است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۳ نفر ۳ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
 خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره یک یزد - ابرکوه
۳/۵

خانه‎ی مستوفی ابرکوه اتاق شماره یک

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتاقها دارای ...
خانه ایرانی تاریخی
۲ نفر ۴ نفر اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
ماه بی بی اتاق شماره یک یزد - اردکان
۳/۵

ماه بی بی اتاق شماره یک

اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است. اتاق دارای تخت است. آنتن دهی تلفن همراه در این ...
خانه ایرانی سنتی
۳ نفر ۳ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان