برچسب‌ها :

جزیره
فیلتر نتایج
خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره سه

خانه محلی سنگسر معروف به خانه خاله زهرا دارای یک اتاق در حیاط و دو اتاق با سالن و آشپزخانه مشاع ...
جزیره دوستانه بومی ارزان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره دو هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره دو

خانه محلی سنگسر معروف به خانه خاله زهرا دارای یک اتاق در حیاط و دو اتاق با سالن و آشپزخانه مشاع ...
جزیره دوستانه بومی ارزان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره یک

خانه محلی سنگسر معروف به خانه خاله زهرا دارای یک اتاق در حیاط و دو اتاق با سالن و آشپزخانه مشاع ...
جزیره دوستانه بومی ارزان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
سوئیت ماندگاری واحد 206 هرمزگان - قشم
۳/۵

سوئیت ماندگاری واحد 206

سوئیت در شهر قشم و در شهرک الهیه واقع شده است. این سوئیت دارای دو اتاق خواب، دو تخت دو نفره و دو ...
جزیره سوئیت قیمت مناسب قشم
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره 1 بوم‎گردی نچیدار هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق شماره 1 بوم‎گردی نچیدار

ظرفیت پایه اتاق 6 نفر است. حداکثر ظرفیت اتاق 17 نفر است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ...
جزیره
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق 3 نفره اقامتگاه ناخدا امینی هرمزگان - قشم
۳/۵

اتاق 3 نفره اقامتگاه ناخدا امینی

اقامتگاه بوم گردی ناخدا امینی در جزیره‌ی قشم و در روستای طبل واقع شده است. در این اقامتگاه ...
جزیره بوم گردی قیمت مناسب قشم
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۰,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان خانه سبز قشم سوئیت شماره سه هرمزگان - قشم
۳/۵

هتل آپارتمان خانه سبز قشم سوئیت شماره سه

هتل آپارتمان خانه سبز در شهر قشم واقع شده است. تمام سوئیتهای این هتل آپارتمان دارای سرویس بهداشتی، ...
جزیره خانه سبز هرمزگان خانوادگی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان خانه سبز قشم سوئیت شماره دو هرمزگان - قشم
۳/۵

هتل آپارتمان خانه سبز قشم سوئیت شماره دو

هتل آپارتمان خانه سبز در شهر قشم واقع شده است. تمام سوئیتهای این هتل آپارتمان دارای سرویس بهداشتی، ...
جزیره خانوادگی قیمت مناسب هتل آپارتمان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان خانه سبز قشم سوئیت شماره یک هرمزگان - قشم
۳/۵

هتل آپارتمان خانه سبز قشم سوئیت شماره یک

هتل آپارتمان خانه سبز در شهر قشم واقع شده است. تمام سوئیتهای این هتل آپارتمان دارای سرویس بهداشتی، ...
جزیره خانوادگی خانه سبز قیمت مناسب
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
سوئیت ماندگاری واحد 203 هرمزگان - قشم
۳/۵

سوئیت ماندگاری واحد 203

سوئیت در شهر قشم و در شهرک الهیه واقع شده است. این سوئیت دارای دو اتاق خواب، دو تخت دو نفره و دو ...
جزیره خانوادگی دوستانه قیمت مناسب
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره چهار هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه درقسمت شمالی جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است.  این اقامتگاه دارای 4 ...
جزیره جنوب دوستانه ساحلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه درقسمت شمالی جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است.  این اقامتگاه دارای 4 ...
جزیره بوم گردی قیمت مناسب هرمز
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره دو هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه درقسمت شمالی جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است.  این اقامتگاه دارای 4 ...
جزیره جنوب دوستانه ساحلی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره چهار هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره چهار

بوم گردی خندق در جزیره هرمز قرار گرفته و دارای 4 اتاق است.  سرویس بهداشتی و حمام مشترک برای ...
جزیره ارزان بوم گردی هرمز
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره سه

بوم گردی خندق در جزیره هرمز قرار گرفته و دارای 4 اتاق است.  سرویس بهداشتی و حمام مشترک برای ...
جزیره دوستانه ساحلی ارزان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر