برچسب‌ها :

لفور
فیلتر نتایج
کلبه چوبی هفت آبشار مازندران - شیرگاه
۳/۵

کلبه چوبی هفت آبشار

کلبه چوبی هفت آبشار در روستای دراز کلا واقع در منطقه‌ی جاجن در دل جنگلهای ناب و بکر واقع شده ...
لفور قیمت متوسط هفت آبشار کلبه جنگلی
۳ اتاق تعداد اتاق ۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
لفور کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
لفور کیمه کلبه جنگلی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
لفور کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
لفور کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
لفور کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مین سی اتاق شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه مین سی اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی مین سی در منطقه‌ی لفور مازندران واقع شده است. اقامتگاه مین سی دارای 3 اتاق ...
لفور مازندران مین سی دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مین سی اتاق شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه مین سی اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی مین سی در منطقه‌ی لفور مازندران واقع شده است. اقامتگاه مین سی دارای 3 اتاق ...
لفور مین سی دوستانه بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مین سی اتاق شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه مین سی اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی مین سی در منطقه‌ی لفور مازندران واقع شده است. اقامتگاه مین سی دارای 3 اتاق ...
لفور دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه چوبی گالش کلا شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

کلبه چوبی گالش کلا شماره سه

کلبه‌های چوبی گالش کلا در منطقه‌ی لفور مازندران و در کنار سد البرز (لفور) قرار دارند. ...
لفور کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق وسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
کلبه چوبی گالش کلا شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

کلبه چوبی گالش کلا شماره دو

کلبه‌های چوبی گالش کلا در منطقه‌ی لفور مازندران و در کنار سد البرز (لفور) قرار دارند. ...
لفور مازندران شیرگاه دوستانه
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق وسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
کلبه چوبی گالش کلا شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

کلبه چوبی گالش کلا شماره یک

کلبه‌های چوبی گالش کلا در منطقه‌ی لفور مازندران و در کنار سد البرز قرار دارند. کلبه ...
لفور دوستانه قیمت مناسب شمال
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق وسایل خواب امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی روشا اتاق شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روشا اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی روشا در استان مازندران و در منطقه‌ی لفور واقع شده است. اتاق شماره سه بوم ...
لفور شیرگاه روشا بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی روشا اتاق شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روشا اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی روشا در استان مازندران و در منطقه‌ی لفور واقع شده است. اتاق شماره دو بوم ...
لفور بوم گردی شمال قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی روشا اتاق شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روشا اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی روشا در استان مازندران و در منطقه‌ی لفور واقع شده است. اتاق شماره یک بوم ...
لفور بوم گردی شمال قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر