برچسب‌ها :

شهرک صدف
فیلتر نتایج
هراز کیش سوئیت B7 هرمزگان - کیش
۳/۵

هراز کیش سوئیت B7

این سوئیت در شهرک صدف کیش و در طبقه اول است. سوئیت دارای دو اتاق خواب با دو تخت دو نفره است. ...
شهرک صدف سوئیت کیش جنوب
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B9 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B9

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B9 بدون ...
شهرک صدف دوستانه لوکس ساحلی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B5 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B5

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B5 دو ...
شهرک صدف جنوب دوستانه لوکس
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B4 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B4

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B4 دو ...
شهرک صدف دوستانه لوکس ساحلی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B3 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B3

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B3 دو ...
شهرک صدف لوکس ساحلی آپارتمان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B2 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B2

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می شود. واحد B2 دو خوابه با ...
شهرک صدف کیش دوستانه لوکس
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B1 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B1

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می شود. واحد B1 دارای یک ...
شهرک صدف دوستانه لوکس ساحلی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره چهار هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره چهار

این سوئیت مبله در طبقه دوم یک آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف خانوادگی ساحلی سوئیت
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره هشت هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره هشت

این سوئیت مبله در طبقه دوم آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف خانوادگی ساحلی سوئیت
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره هفت هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره هفت

این سوئیت مبله در طبقه دوم آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف خانوادگی ساحلی سوئیت
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره شش هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره شش

این سوئیت مبله در طبقه اول یک آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف ساحلی سوئیت قیمت مناسب
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره پنج هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره پنج

این سوئیت مبله در طبقه اول یک آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف خانوادگی ساحلی سوئیت
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره سه هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره سه

این سوئیت مبله در طبقه دوم یک آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف مدرن کیش خانوادگی
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره دو هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره دو

این سوئیت مبله در طبقه اول یک آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف قیمت مناسب مدرن کیش
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در کیش شماره یک هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت دو خوابه در کیش شماره یک

این سوئیت مبله در طبقه اول یک آپارتمان 8 واحده می‌باشد که تمامی واحدها دو خوابه هستند. یکی از ...
شهرک صدف خانوادگی ساحلی سوئیت
۲ اتاق تعداد اتاق ۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر