برچسب‌ها :

جنوب
فیلتر نتایج
آپارتمان نگارین واحد شش سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

آپارتمان نگارین واحد شش

آپارتمان نگارین دارای 6 واحد 110 مترمربعی در سه طبقه می‌باشد. واحد شش این آپارتمان در طبقه ...
جنوب سیستان و بلوچستان چابهار دوستانه
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت نوساز در چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت نوساز در چابهار

واحد دارای دو اتاق خواب و دو تخت یک نفره می‌باشد. امکان اقامت 8 نفر به صورت کف خواب وجود ...
جنوب دوستانه لوکس ساحلی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان نگارین واحد پنج سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

آپارتمان نگارین واحد پنج

آپارتمان نگارین دارای 6 واحد 110 مترمربعی در سه طبقه می‌باشد. واحد پنج این آپارتمان در طبقه ...
جنوب لوکس ساحلی آپارتمان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان نگارین واحد چهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

آپارتمان نگارین واحد چهار

آپارتمان نگارین دارای 6 واحد 110 مترمربعی در سه طبقه می‌باشد. واحد چهار این آپارتمان در طبقه ...
جنوب دوستانه لوکس ساحلی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان نگارین واحد سه سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

آپارتمان نگارین واحد سه

آپارتمان نگارین دارای 6 واحد 110 مترمربعی در سه طبقه می‌باشد. واحد سه این آپارتمان در طبقه ...
جنوب سیستان و بلوچستان چابهار دوستانه
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان نگارین واحد دو سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

آپارتمان نگارین واحد دو

آپارتمان نگارین دارای 6 واحد 110 مترمربعی در سه طبقه می‌باشد. واحد دو این آپارتمان در طبقه ...
جنوب دوستانه لوکس ساحلی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره ده هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره ده

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب دوستانه لوکس سوئیت
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره نه هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره نه

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب مدرن کیش شهرک صدف
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره هشت هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره هشت

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب دوستانه لوکس سوئیت
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره شش هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره شش

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب لوکس سوئیت مدرن
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره پنج هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره پنج

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب شهرک صدف دوستانه لوکس
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره چهار هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره چهار

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب شهرک صدف دوستانه لوکس
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان نگارین واحد یک سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

آپارتمان نگارین واحد یک

آپارتمان نگارین دارای 6 واحد 110 مترمربعی در سه طبقه می‌باشد. واحد یک این آپارتمان در طبقه ...
جنوب دوستانه لوکس ساحلی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره سه هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره سه

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب شهرک صدف دوستانه لوکس
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یک خوابه در کیش شماره دو هرمزگان - کیش
۳/۵

سوئیت یک خوابه در کیش شماره دو

خدمات این اقامتگاه شامل استقبال فرودگاهی رایگان، گشت جزیره رایگان، سینما ۶ بعدی رایگان و ورودی ...
جنوب لوکس سوئیت مدرن
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر