برچسب‌ها :

فارس
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی کوهسار پرشکفت فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کوهسار پرشکفت

اقامتگاه بوم گردی کوهسار پرشکفت در روستای زیبای پرشکفت استان فارس قرار گرفته است. این روستا در 60 ...
فارس خانوادگی دوستانه بوم گردی
۳ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبه آقامیر فارس - سعادت شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبه آقامیر

این اقامتگاه فقط برای مهمانان خارجی قابل رزرو است. اقامتگاه بوم گردی کلبه آقا میر از ...
فارس خانوادگی دوستانه آقامیر
۷ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یازده فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یازده

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره یازده دارای ...
فارس قیمت متوسط قصر یعقوب خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره ده فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره ده

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره ده دارای سرویس ...
فارس بوم گردی قیمت متوسط قصر یعقوب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره نه فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره نه

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره نه دارای سرویس ...
فارس بوم گردی قیمت متوسط قصر یعقوب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هشت فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هشت

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره هشت دارای سرویس ...
فارس دوستانه روستایی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هفت فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره هفت دارای سرویس ...
فارس دوستانه روستایی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره شش فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره شش دارای سرویس ...
فارس خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره پنج فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره پنج دارای سرویس ...
فارس خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره چهار فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره چهار دارای ...
فارس دوستانه روستایی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره سه فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره سه دارای سرویس ...
فارس خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره دو فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره دو دارای سرویس ...
فارس خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ماه بانو فارس - مرودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو در شهرک ولیعصر مرودشت و در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد. سرویس بهداشتی و ...
فارس بوم گردی قیمت مناسب شیراز
۳ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه باغ گلها اتاق شماره یک فارس - ارسنجان
۳/۵

اقامتگاه باغ گلها اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی باغ گلها در استان فارس، شهرستان ارسنجان قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در این ...
فارس بوم گردی ارسنجان باغ گلها
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یک فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره یک دارای سرویس ...
فارس خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر