برچسب‌ها :

سنتی
فیلتر نتایج
سوئیت چوبی یک خوابه کوهی گیلان - ماسال
۳/۵

سوئیت چوبی یک خوابه کوهی

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. هزینه‌ی اقامت بدون ...
سنتی ماسال ییلاقی دورهمی
۱ نفر ۱۰ نفر تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ اتاق شماره یک هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ در جزیره قشم، روستای دهخدا قرار گرفته است. 
سنتی دوستانه تاریخی ارزان
۱ نفر ۲ نفر اینترنت رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سووشون اتاق شماره چهار فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سووشون اتاق شماره چهار

این اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی، ایرانی و حمام مشترک می‌باشد. نحوه‌ی اقامت در سووشون ...
سنتی خانوادگی تاریخی بوم گردی
۱ نفر ۴ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سووشون اتاق شماره سه فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سووشون اتاق شماره سه

این اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی و حمام اختصاصی می‌باشد. نحوه‌ی اقامت در سووشون به ...
سنتی خانوادگی تاریخی بوم گردی
۱ نفر ۳ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سووشون اتاق شماره دو فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سووشون اتاق شماره دو

این اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی، ایرانی و حمام مشترک می‌باشد. نحوه‌ی اقامت در سووشون ...
سنتی خانوادگی تاریخی بوم گردی
۱ نفر ۲ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سووشون اتاق شماره یک فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سووشون اتاق شماره یک

این اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی و حمام اختصاصی می‌باشد. نحوه‌ی اقامت در سووشون به ...
سنتی خانوادگی تاریخی بوم گردی
۱ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق شش سیستان و بلوچستان - زهک
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق شش

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش دارای 6 اتاق است که 3 اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است ...
سنتی خانوادگی گرم بوم گردی
۴ نفر ۷ نفر صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق پنج سیستان و بلوچستان - زهک
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش دارای 6 اتاق است که 3 اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است ...
سنتی زهک خانوادگی گرم
۴ نفر ۷ نفر صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق چهار سیستان و بلوچستان - زهک
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق چهار

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش دارای 6 اتاق است که 3 اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است ...
سنتی بوم گردی قیمت مناسب قلعه نو
۲ نفر ۴ نفر صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق سه سیستان و بلوچستان - زهک
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اتاق سه

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش دارای 6 اتاق است که 3 اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است ...
سنتی گرم بوم گردی قیمت مناسب
۳ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق دو سیستان و بلوچستان - زابل
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش اتاق دو

اقامتگاه بوم‌گردی کلبه آرامش دارای 6 اتاق است که 3 اتاق دارای سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی است ...
سنتی قلعه نو سیستان و بلوچستان زهک
۳ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار اتاق نه اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار اتاق نه

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار در روستای فرحزاد و در فاصله 1.5 کیلومتری از کویر مصر واقع شده ...
سنتی دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۷۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار سوئیت هشت اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار سوئیت هشت

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار در روستای فرحزاد و در فاصله 1.5 کیلومتری از کویر مصر واقع شده ...
سنتی دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ۵ نفر صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار اتاق هفت اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار اتاق هفت

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار در روستای فرحزاد و در فاصله 1.5 کیلومتری از کویر مصر واقع شده ...
سنتی دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ۴ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۷۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار اتاق شش اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار اتاق شش

اقامتگاه بوم‌گردی گندم‌زار در روستای فرحزاد و در فاصله 1.5 کیلومتری از کویر مصر واقع شده ...
سنتی گندم زار دوستانه کویری
۱ نفر ۴ نفر صبحانه رایگان امکانات آسایشی
قیمت از شبی
۷۷,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر