برچسب‌ها :

شهرگردی
فیلتر نتایج
هاستل شهداد اتاق شماره هفت یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره هفت

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره هفت ...
شهرگردی یزد هاستل قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره شش یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره شش

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره پنج ...
شهرگردی یزد هاستل قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره پنج یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره پنج

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره پنج ...
شهرگردی دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره چهار یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره چهار

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره چهار ...
شهرگردی دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره سه یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره سه

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره سه ...
شهرگردی دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره دو یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره دو

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره دو ...
شهرگردی دوستانه سنتی تاریخی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره یک یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره یک

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره یک ...
شهرگردی دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق دوبلکس حوضخانه اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق دوبلکس حوضخانه

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق دوبلکس حوضخانه هتل خان نشین اصفهان دارای یک ...
شهرگردی خانوادگی سنتی اصفهان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق شاه نشین اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق شاه نشین

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق شاه نشین هتل خان نشین اصفهان دارای یک تخت ...
شهرگردی خانوادگی سنتی اصفهان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۳۵,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق گوشواره اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق گوشواره

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق گوشواره هتل خان نشین اصفهان دارای دو تخت تک ...
شهرگردی هتل سنتی قیمت متوسط خان نشین
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۳۵,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق پنج دری اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق پنج دری

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق پنج دری هتل خان نشین اصفهان دارای دو تخت تک ...
شهرگردی خان نشین خانوادگی سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۴۸,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق مهتاب اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق مهتاب

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق مهتاب هتل خان نشین اصفهان دارای سه تخت تک ...
شهرگردی خانوادگی سنتی اصفهان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۵,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق آفتاب اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق آفتاب

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق آفتاب هتل خان نشین اصفهان دارای یک تخت دو ...
شهرگردی اصفهان هتل سنتی قیمت متوسط
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۴۸,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق ستاره اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق ستاره

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق ستاره هتل خان نشین اصفهان دارای یک تخت دو ...
شهرگردی خانوادگی سنتی اصفهان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۴۸,۰۰۰ تومان
هتل سنتی خان نشین اتاق خورشید اصفهان - اصفهان
۳/۵

هتل سنتی خان نشین اتاق خورشید

هتل سنتی خان نشین در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. اتاق خورشید هتل خان نشین اصفهان دارای یک تخت دو ...
شهرگردی خانوادگی سنتی اصفهان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۹۵,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر