برچسب‌ها :

سمنان
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره چهار سمنان - شهمیرزاد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی روزیه دارای 4 اتاق است. اتاق شماره چهار اقامتگاه روزیه دارای سرویس بهداشتی مشترک ...
سمنان سنتی بوم گردی شهمیرزاد
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره سه سمنان - شهمیرزاد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی روزیه دارای 4 اتاق است. اتاق شماره سه اقامتگاه روزیه دارای سرویس بهداشتی مشترک ...
سمنان قیمت متوسط روزیه خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره دو سمنان - شهمیرزاد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی روزیه دارای 4 اتاق است. اتاق شماره دو اقامتگاه روزیه دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
سمنان خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره یک سمنان - شهمیرزاد
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی روزیه اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی روزیه دارای 4 اتاق است. اتاق شماره یک اقامتگاه روزیه دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
سمنان سنتی خانوادگی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای الکس سیف علیان سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای الکس سیف علیان

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان سنتی بوم گردی ییلاقی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای یدالله درخشانی سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای یدالله درخشانی

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان ایل سنگسر خانوادگی سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای چراغعلی اعظمی سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای چراغعلی اعظمی

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای رضا درخشانی سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای رضا درخشانی

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای دکتر احمد نادعلیان سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای دکتر احمد نادعلیان

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ایل سنگسر سرای حبیب درخشانی سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ایل سنگسر سرای حبیب درخشانی

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای مجید درخشانی سمنان - مهدی شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ایل سنگسر سرای مجید درخشانی

سرای ایل سنگسر در محله ژرنده مهدی شهر (سنگسر سابق) و در منطقه‌ای ییلاقی در فضایی سنتی ...
سمنان خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای امید اتاق چهار سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم گردی سرای امید اتاق چهار

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا در سرای امید ...
سمنان روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای امید اتاق سه سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم گردی سرای امید اتاق سه

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا در سرای امید ...
سمنان روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای امید اتاق دو سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم گردی سرای امید اتاق دو

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا در سرای امید ...
سمنان روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی خانه امید اتاق دو سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‎گردی خانه امید اتاق دو

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا ...
سمنان روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر