برچسب‌ها :

یزد
فیلتر نتایج
سوئیت زمرد یزد یزد - یزد
۳/۵

سوئیت زمرد یزد

سوئیت زمرد در مرکز شهر تاریخی یزد واقع شده است. این سوئیت دارای یک اتاق خواب بوده و در طبقه زیر ...
یزد خانوادگی ارزان سوئیت
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یاقوت یزد یزد - یزد
۳/۵

سوئیت یاقوت یزد

سوئیت یاقوت در مرکز شهر تاریخی یزد واقع شده است. این سوئیت دارای یک اتاق خواب بوده و در طبقه همکف ...
یزد دوستانه خانوادگی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره هفت یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره هفت

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره هفت ...
یزد شهرگردی هاستل قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره شش یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره شش

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره پنج ...
یزد شهرگردی هاستل قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره پنج یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره پنج

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره پنج ...
یزد دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره چهار یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره چهار

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره چهار ...
یزد دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره سه یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره سه

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره سه ...
یزد دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره دو یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره دو

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره دو ...
یزد دوستانه سنتی تاریخی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره یک یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره یک

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره یک ...
یزد دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره شش یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره شش

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است. تمامی ...
یزد خاطره خانوادگی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره پنج یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره پنج

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است.  ...
یزد ارزان سوئیت قیمت مناسب
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی سرای بهشت اتاق شماره یک یزد - بافق
۳/۵

بوم‌گردی سرای بهشت اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی سرای بهشت در روستای شادکام، شهر بافق واقع شده است و دارای چهار اتاق سنتی در دو ...
یزد بوم گردی قیمت متوسط خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی سرای بهشت اتاق شماره دو یزد - بافق
۳/۵

بوم‌گردی سرای بهشت اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی سرای بهشت در روستای شادکام، شهر بافق واقع شده است و دارای چهار اتاق سنتی در دو ...
یزد خانوادگی بوم گردی بومی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای بهشت اتاق شماره چهار یزد - بافق
۳/۵

بوم گردی سرای بهشت اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی سرای بهشت در روستای شادکام، شهر بافق واقع شده است و دارای چهار اتاق سنتی در دو ...
یزد خانوادگی بوم گردی کویری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی سرای بهشت اتاق شماره سه یزد - بافق
۳/۵

بوم‌گردی سرای بهشت اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی سرای بهشت در روستای شادکام، شهر بافق واقع شده است و دارای چهار اتاق سنتی در دو ...
یزد خانوادگی بوم گردی قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر