برچسب‌ها :

گلستان
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق دورهمی گلستان - مینودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق دورهمی

اقامتگام بوم گردی بام ساسنگ در روستای ساسنگ مینودشت واقع شده است. این خانه بومی با زیربنای 200 ...
گلستان شمال ساسنگ مینودشت
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق زمستان خواب گلستان - مینودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق زمستان خواب

اقامتگام بوم گردی بام ساسنگ در روستای ساسنگ مینودشت واقع شده است. این خانه بومی با زیربنای 200 ...
گلستان ساسنگ مینودشت شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بلوط گلستان - مینودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بلوط

اقامتگام بوم گردی بام ساسنگ در روستای ساسنگ مینودشت واقع شده است. این خانه بومی با زیربنای 200 ...
گلستان مینودشت بوم گردی شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بهار خواب یک گلستان - مینودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بهار خواب یک

اقامتگام بوم گردی بام ساسنگ در روستای ساسنگ مینودشت واقع شده است. این خانه بومی با زیربنای 200 ...
گلستان شمال ساسنگ مینودشت
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بهار خواب دو گلستان - مینودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بهار خواب دو

اقامتگام بوم گردی بام ساسنگ در روستای ساسنگ مینودشت واقع شده است. این خانه بومی با زیربنای 200 ...
گلستان شمال ساسنگ مینودشت
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
خانه ابریشم رامیان اتاق شماره شش گلستان - رامیان
۳/۵

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم در استان گلستان، شهرستان رامیان واقع شده است. سرویس بهداشتی و حمام ...
گلستان بوم گردی شمال قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۲۰%تخفیف
خانه ابریشم رامیان اتاق شماره پنج گلستان - رامیان
۳/۵

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم در استان گلستان، شهرستان رامیان واقع شده است. سرویس بهداشتی و حمام ...
گلستان رامیان خانه ابریشم خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۲۰%تخفیف
خانه ابریشم رامیان اتاق شماره چهار گلستان - رامیان
۳/۵

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم در استان گلستان، شهرستان رامیان واقع شده است. سرویس بهداشتی و حمام ...
گلستان خانه ابریشم خانوادگی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۲۰%تخفیف
خانه ابریشم رامیان اتاق شماره سه گلستان - رامیان
۳/۵

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم در استان گلستان، شهرستان رامیان واقع شده است. سرویس بهداشتی و حمام ...
گلستان شمال قیمت متوسط رامیان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۲۰%تخفیف
خانه ابریشم رامیان اتاق شماره دو گلستان - رامیان
۳/۵

خانه ابریشم رامیان اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم در استان گلستان، شهرستان رامیان واقع شده است. سرویس بهداشتی و حمام ...
گلستان خانوادگی بوم گردی شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۲۰%تخفیف
اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بهار خواب سه گلستان - مینودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بام ساسنگ اتاق بهار خواب سه

اقامتگام بوم گردی بام ساسنگ در روستای ساسنگ مینودشت واقع شده است. این خانه بومی با زیربنای 200 ...
گلستان دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خزر آلاچیق شماره دو گلستان - گمیشان
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خزر آلاچیق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی خزر در استان گلستان و در شهرستان گمیشان قرار دارد. این اقامتگاه بومی دارای چهار ...
گلستان بوم گردی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خزر آلاچیق شماره یک گلستان - گمیشان
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خزر آلاچیق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی خزر در استان گلستان و در شهرستان گمیشان قرار دارد. این اقامتگاه بومی دارای چهار ...
گلستان شمال خزر ترکمن
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خزر اتاق شماره چهار گلستان - گمیشان
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خزر اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی خزر در استان گلستان و در شهرستان گمیشان قرار دارد. این اقامتگاه بومی دارای چهار ...
گلستان شمال خزر ترکمن
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خزر اتاق شماره سه گلستان - گمیشان
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خزر اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی خزر در استان گلستان و در شهرستان گمیشان قرار دارد. این اقامتگاه بومی دارای چهار ...
گلستان قیمت مناسب شمال خزر
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر