برچسب‌ها :

شکم گردی
فیلتر نتایج
تلارخانه بردبار اتاق حاج حاجی گیلان - رشت
۳/۵

تلارخانه بردبار اتاق حاج حاجی

اقامتگاه بوم‌گردی تلارخانه بردبار دارای دو طبقه است. طبقه پایین فروشگاه صنایع دستی وطبقه بالا ...
شکم گردی مرطوب و معتدل دوستانه بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هشت قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هشت

سوئیت دارای یک تخت دبل و سه تخت سینگل است. سوئیت دارای سرویس ایرانی و حمام اختصاصی است. ...
شکم گردی الموت صفری پاییزه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۹۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هفت قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هفت

سوئیت دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
شکم گردی تاریخی ارزان سوئیت
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت شش قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت شش

سوئیت دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
شکم گردی صفری پاییزه خانوادگی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت پنج قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت پنج

سوئیت دارای چهار تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. سوئیت دارای ...
شکم گردی خانوادگی تاریخی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت یک قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت یک

سوئیت دارای یک تخت دبل است. سوئیت دارای سرویس فرنگی و حمام اختصاصی است. هزینه‌ی اقامت برای ...
شکم گردی الموت صفری پاییزه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت چهار قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت چهار

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. سوئیت دارای سرویس فرنگی و حمام اختصاصی است. امکان ...
شکم گردی خانوادگی تاریخی ارزان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت سه قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت سه

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
شکم گردی خانوادگی تاریخی ارزان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت دو قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت دو

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
شکم گردی خانوادگی تاریخی پاییزه
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره شش گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره شش

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی رشت وارش خانوادگی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره پنج گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره پنج

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی خانوادگی دوستانه ارزان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره چهار گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره چهار

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی خانوادگی دوستانه ارزان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره سه گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره سه

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی خانوادگی دوستانه ارزان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره دو گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره دو

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی خانوادگی دوستانه ارزان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره یک گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره یک

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سوئیت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی خانوادگی دوستانه ارزان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر