برچسب‌ها :

ساحلی
فیلتر نتایج
آپارتمان در کیش واحد B5 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B5

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B5 دو ...
ساحلی جنوب شهرک صدف دوستانه
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B4 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B4

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B4 دو ...
ساحلی دوستانه لوکس آپارتمان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B3 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B3

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می‌شود. واحد B3 دو ...
ساحلی لوکس آپارتمان کیش
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B2 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B2

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می شود. واحد B2 دو خوابه با ...
ساحلی کیش شهرک صدف دوستانه
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
آپارتمان در کیش واحد B1 هرمزگان - کیش
۳/۵

آپارتمان در کیش واحد B1

این آپارتمان در فاز دو شهرک صدف واقع شده است و شش واحد از آن اجاره داده می شود. واحد B1 دارای یک ...
ساحلی دوستانه لوکس آپارتمان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق حجله هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق حجله

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره دارای 6 باب اتاق با ظرفیت‌های متنوع است و در یک محوطه درخت کاری ...
ساحلی گفاره بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق میداف هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گفاره اتاق میداف

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره دارای 6 باب اتاق با ظرفیت‌های متنوع است و در یک محوطه درخت کاری ...
ساحلی سوزا گفاره دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق مشتا هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق مشتا

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره دارای 6 باب اتاق با ظرفیت‌های متنوع است و در یک محوطه درخت کاری ...
ساحلی قشم سوزا گفاره
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق اشتواره هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق اشتواره

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره دارای 6 باب اتاق با ظرفیت‌های متنوع است و در یک محوطه درخت کاری ...
ساحلی بوم گردی قیمت مناسب قشم
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق بادگیر هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره اتاق بادگیر

اقامتگاه بوم‌گردی گفاره دارای 6 باب اتاق با ظرفیت‌های متنوع است و در یک محوطه درخت کاری ...
ساحلی دوستانه قیمت مناسب گفاره
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۶,۰۰۰ تومان
سوئیت 3 نفره خلیج شماره 7 سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت 3 نفره خلیج شماره 7

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت سه نفر (سه تخته) است. در این اقامتگاه امکان ...
ساحلی قیمت مناسب خلیج سوئیت
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیت 3 نفره خلیج شماره 6 سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت 3 نفره خلیج شماره 6

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت سه نفر (سه تخته) است. در این اقامتگاه امکان ...
ساحلی سوئیت قیمت مناسب سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیت 3 نفره خلیج شماره 5 سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت 3 نفره خلیج شماره 5

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت سه نفر (سه تخته) است. در این اقامتگاه امکان ...
ساحلی قیمت مناسب خلیج سوئیت
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیت 3 نفره خلیج شماره 4 سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت 3 نفره خلیج شماره 4

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت سه نفر (سه تخته) است. در این اقامتگاه امکان ...
ساحلی سوئیت قیمت مناسب سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیت 3 نفره خلیج شماره 3 سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت 3 نفره خلیج شماره 3

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت سه نفر (سه تخته) است. در این اقامتگاه امکان ...
ساحلی سوئیت قیمت مناسب سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر