برچسب‌ها :

تاریخی
فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق پنج هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است. این اقامتگاه ...
تاریخی بوم گردی قیمت مناسب قشم
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق چهار هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق چهار

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است. این اقامتگاه ...
تاریخی قشلاقی تاخره دوستانه
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق سه هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق سه

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است. این اقامتگاه ...
تاریخی بوم گردی قیمت مناسب قشم
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق دو هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی تاخره اتاق دو

اقامتگاه بوم‌گردی و غذای دریایی تاخره دارای 5 اتاق با ظرفیت‌های مختلف است.  این ...
تاریخی دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق داهیر هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق داهیر

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی طبل پرویز دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق لنگوش هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق لنگوش

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق چینگو هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق چینگو

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی بوم گردی قشم قشلاقی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق منگر هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق منگر

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی طبل پرویز دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق ملاس هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق ملاس

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق حلوا هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق حلوا

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق گاریز هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی پرویز اتاق گاریز

اقامتگاه بوم گردی پرویز دارای 5 اتاق کاهگلی و 5 اتاق گچی است و حداکثر ظرفیت اقامتگاه 65 نفر ...
تاریخی دوستانه بومی قشلاقی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
هتل سنتی پسین اتاق شماره دو فارس - شیراز
۳/۵

هتل سنتی پسین اتاق شماره دو

اقامتگاه سنتی پسین شیراز خانه ای قدیمی است که قدمت آن به 200 سال پیش باز می‌گردد. این اقامتگاه ...
تاریخی سنتی قیمت مناسب شهرگردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ اتاق بنجشک هرمزگان - قشم
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ اتاق بنجشک

اقامتگاه بوم‌گردی کلودنگ دارای 9 باب اتاق با ظرفیت های متنوع است. اتاق بنجشک دو نفره و دارای ...
تاریخی دوستانه سنتی ارزان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سووشون اتاق شماره چهار فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سووشون اتاق شماره چهار

این اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی، ایرانی و حمام مشترک می‌باشد. نحوه‌ی اقامت در سووشون ...
تاریخی خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سووشون اتاق شماره سه فارس - شیراز
۳/۵

اقامتگاه سووشون اتاق شماره سه

این اتاق دارای سرویس بهداشتی فرنگی و حمام اختصاصی می‌باشد. نحوه‌ی اقامت در سووشون به ...
تاریخی خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر