برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
سوئیت زمرد یزد یزد - یزد
۳/۵

سوئیت زمرد یزد

سوئیت زمرد در مرکز شهر تاریخی یزد واقع شده است. این سوئیت دارای یک اتاق خواب بوده و در طبقه زیر ...
خانوادگی ارزان سوئیت
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۰,۰۰۰ تومان
سوئیت یاقوت یزد یزد - یزد
۳/۵

سوئیت یاقوت یزد

سوئیت یاقوت در مرکز شهر تاریخی یزد واقع شده است. این سوئیت دارای یک اتاق خواب بوده و در طبقه همکف ...
دوستانه خانوادگی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره هفت یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره هفت

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره هفت ...
یزد شهرگردی هاستل
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره شش یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره شش

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره پنج ...
یزد شهرگردی هاستل
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره پنج یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره پنج

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره پنج ...
دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره چهار یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره چهار

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره چهار ...
دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره سه یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره سه

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره سه ...
دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره دو یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره دو

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره دو ...
دوستانه سنتی تاریخی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
هاستل شهداد اتاق شماره یک یزد - یزد
۳/۵

هاستل شهداد اتاق شماره یک

هاستل شهداد در شهر تاریخی یزد و در نزدیکی جاذبه‌های تاریخی این شهر قرار دارد. اتاق شماره یک ...
دوستانه سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره شش یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره شش

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است. تمامی ...
خاطره خانوادگی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره پنج یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره پنج

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است.  ...
ارزان سوئیت قیمت مناسب
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سوئیت الماس یزد یزد - یزد
۳/۵

سوئیت الماس یزد

سوئیت الماس در مرکز شهر تاریخی یزد واقع شده است. این سوئیت دارای یک اتاق خواب بوده و در طبقه همکف ...
خانوادگی دوستانه ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کوبه اتاق چهار تخته یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق چهار تخته

اقامتگاه بوم‌گردی کوبه در مرکز شهر یزد قرار دارد و دارای 5 باب اتاق مجهز به تخت است. ...
قیمت مناسب خانوادگی کویری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره چهار یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره چهار

اقامتگاه بوم‌گردی کوبه در مرکز شهر یزد قرار دارد و دارای 5 باب اتاق مجهز به تخت است. ...
قیمت مناسب تاریخی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره سه یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه کوبه اتاق دو تخته شماره سه

اقامتگاه بوم‌گردی کوبه در مرکز شهر یزد قرار دارد و دارای 5 باب اتاق مجهز به تخت است. ...
خانوادگی کویری تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر