برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه بابا خداداد اتاق شهریور یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق شهریور

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق شهریور ...
بوم گردی قیمت مناسب یزد
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بابا خداداد اتاق امرداد یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق امرداد

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق امرداد ...
خانوادگی سنتی بوم گردی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بابا خداداد اتاق آذر یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق آذر

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق آذر دارای ...
خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بابا خداداد اتاق وهمن یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق وهمن

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق وهمن ...
قیمت مناسب یزد شهرگردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بابا خداداد اتاق سپندارمز یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق سپندارمز

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق سپندارمز ...
بوم گردی قیمت مناسب یزد
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بابا خداداد اتاق خرداد یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق خرداد

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق خرداد ...
بوم گردی قیمت مناسب یزد
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بابا خداداد اتاق اردیبهشت یزد - یزد
۳/۵

اقامتگاه بابا خداداد اتاق اردیبهشت

اقامتگاه بابا خداداد در شهر تاریخی یزد واقع شده است. این اقامتگاه دارای 7 اتاق است. اتاق اردیبهشت ...
خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره چهار یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره چهار

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است.  ...
خانوادگی ارزان سوئیت
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره سه یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره سه

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است.  ...
آپارتمان سوئیت خاطره ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره دو یزد - یزد
۳/۵

سوئیت آپارتمان خاطره یزد اتاق شماره دو

سوئیت آپارتمان خاطره یزد، دارای سه طبقه و 6 واحد مجزا است. این اقامتگاه دارای آسانسور است.  ...
ارزان سوئیت قیمت مناسب
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سوئیت باران شماره شش یزد - یزد
۳/۵

سوئیت باران شماره شش

سوئیتهای باران در شهر یزد قرار دارند. سوئیت باران دارای آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی ...
قیمت متوسط خانوادگی تاریخی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
سوئیت باران شماره پنج یزد - یزد
۳/۵

سوئیت باران شماره پنج

سوئیتهای باران در شهر یزد قرار دارند. سوئیت باران دارای آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی ...
سوئیت یزد هتل آپارتمان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
سوئیت باران شماره چهار یزد - یزد
۳/۵

سوئیت باران شماره چهار

سوئیتهای باران در شهر یزد قرار دارند. سوئیت باران دارای آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی ...
خانوادگی تاریخی سوئیت
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
سوئیت باران شماره سه یزد - یزد
۳/۵

سوئیت باران شماره سه

سوئیتهای باران در شهر یزد قرار دارند. سوئیت باران دارای آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی ...
تاریخی سوئیت یزد
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
سوئیت باران شماره دو یزد - یزد
۳/۵

سوئیت باران شماره دو

سوئیتهای باران در شهر یزد قرار دارند. سوئیت باران دارای آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی ...
قیمت متوسط خانوادگی تاریخی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر