برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
سرای جهانگرد اتاق ویژه یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق ویژه

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
سرای جهانگرد اتاق چهارتخته زیرزمین یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق چهارتخته زیرزمین

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
سرای جهانگرد اتاق چهارتخته همکف یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق چهارتخته همکف

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
سرای جهانگرد اتاق سه تخته همکف یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق سه تخته همکف

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
سرای جهانگرد اتاق دو تخته همکف یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق دو تخته همکف

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
سرای جهانگرد اتاق سه تخته زیرزمین یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق سه تخته زیرزمین

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کاروانسرای زین الدین اتاق 1 یزد - مهریز
۳/۵

کاروانسرای زین الدین اتاق 1

آنتن‌دهی تلفن همراه بسیار ضعیف است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. سرویس بهداشتی و ...
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه سرای مهرگرد مهریز یزد - مهریز
۳/۵

اقامتگاه سرای مهرگرد مهریز

اقامتگاه بوم گردی سرای مهرگرد در شهر مهریز واقع شده است. این خانه به صورت دربست برای اقامت حداکثر ...
خانوادگی یزد بوم گردی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
سرای جهانگرد اتاق دو تخته زیرزمین یزد - مهریز
۳/۵

سرای جهانگرد اتاق دو تخته زیرزمین

اقامتگاه سنتی سرای جهانگرد انتخاب خوبی برای کسانی است که می‌خواهند در سفرشان ...
خانوادگی لوکس گرم
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۰,۰۰۰ تومان